Nederlands | English

Producties

TiMe Amsterdam heeft jarenlange ervaring met het leveren van concrete producten.

Voor musea, kennisorganisaties, universiteiten en bedrijven. Vooral publicaties, artikelen, catalogi en tentoonstellingen. TiMe Amsterdam kan daarnaast congressen en expertmeetings organiseren, dag- of werkgroepvoozitter(s) leveren en audiovisuele producties realiseren. Steeds gaat het om producties waarbij hoge eisen aan zowel inhoud als vorm worden gesteld. 

Voor inhoudelijke bijdragen zoals teksten en artikelen (voor publicaties en catalogi) doet TiMe Amsterdam ook het benodigde onderzoek. 

Inhoudelijk heeft TiMe Amsterdam kennis in huis op de volgende vakgebieden:

- Beeldende Kunst 20ste en 21ste eeuw
- Vormgeving 20ste en 21ste eeuw
- Koloniaal Erfgoed en dekolonisering van erfgoedinstellingen (Nederland-Indonesië)
- Henrinneringserfgoed (m.n. Tweede Wereldoorlog, onafhankelijkheidsstrijd Indonesië) 
- Erfgoed- en collectiemanagement
- Cultuurtoerisme, interpretive planning
- Cultural Governance (+ evaluaties Raden van Toezicht) 
- Erfoedscenario's in relatie tot maatschappelijke trends en ontwikkelingen
- Organiseren van maatschappelijk draagvlak
 

Bij het leveren van concrete producten worden allereerst wensen, doelen en specificaties geïnventariseerd. Daarna levert TiMe Amsterdam een offerte. Als daar overeenstemming over is, start het uitvoeringstraject.

Contact opnemen