Nederlands | English

Netwerk

TiMe Amsterdam netwerk

We kennen onze beperkingen in schaal en focus. Daarom werken we graag samen met anderen als daar redenen voor zijn. Als extra capaciteit of aanvullende expertise nodig is. Ook kan het voor komen dat we binnen het team een vraag vanuit verschillende perspectieven willen benaderen. 
We kunnen daartoe terugvallen op ons eigen netwerk of dat van de opdrachtgever.