Nederlands | English

Evaluaties Cultural Governance

TiMe Amsterdam biedt ondersteuning bij Cultural Governance

De afgelopen twee jaar hebben we een eenvoudige, kosteneffectieve methode ontwikkeld voor het evaluaties van Raden van Toezicht. Voordeel is dat we zelf als toezichthouder actrief waren, maar ook ervaring hebben als (museum)directeur en bestuurder.

TiMe Amsterdam treedt daarbijop als extern begeleider, moderator en adviseur.
Die rol kan beperkt zijn waarbij we aan de hand van enqueteresultaten de comcept-agenda voor de interne zelfevaluatie opstelllen. Vaker worden we gevraagd om het gehele traject te begeleiden. Dat kan in een beperkt aantal adviesdagen.

Over het algemeen starten we met een gesprek met de voorzitter om de verwachtingen af te stemmen. Daarna volgt een enquete onder de RvT leden, indien gewenst of de enquete daar aanlelding toe geeft, gevolgd door 1: 1 gesprekken. Voorafgaans scannen en analyseren we ook alle relevante documenten, zoals gerglementen, rooster van aftreden, statuten en overig relevant materiaal.

De verkregen informatie wordt geanonimiseerd en geclusterd teruggekoppeld, samen met de enquete van het zelfevaluatiegesprek.
Van geval toit geval wordt met de RvT bekeken welke rol de Directeur-Bestuurder kan vervullen en of eventueel ook anderen aanvullend geraadpleegd worden.

TiMe Amsterdam kan optreden als moderator en ook de notulen verzorgen.

De zelfevaluatie wordt afgesloten met een rapportage bestaande uit de geclusterde enqueteresultaten in de vorm van een 'issuenota', de agenda en het verslag van het zelfevaluatiegesprek en een set aanbevelingen.

Ook met beleidsevaluaties en assessments van museale instellingen hebben we ruime ervaring. 


Contact opnemen