Nederlands | English

Internationaal

TiMe Amsterdam werkt ook in internationaal verband.
Opdrachten werden uitgevoerd voor erfgoedinstellingen in Duitsland, Polen, en de Verenigde Staten.

De afgelopen jaren worden regelmatig opdrachten uitgevoerd in Indonesië, veelal als subcontractor van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het meerjarige programme Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE). Max Meijer treedt daarbij op als trainer in het kader van museale professionaliserings-  en recitaliseringsprojecten en lokale capaciteitsopbouw. Petra Timmer was betrokken bij een aantal documentaire projecten over de historische relatie tussen Indonesië en Nederland, o.a. in het kader van het VWS-programma 'Erfgoed van de oorlog'.

Tijdens frequente reizen naar de archipel werden onder andere erfgoedinstellingen in de Riau Archipel, Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Flores, Sumbawa, Timor en de Noord-Molukken bezocht.

Voor de start van TiMe Amsterdam (2007) werkten beide parters aan (tentoonstellings) projecten in Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië , Polen, Hongarije, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Buiten Europa werd gewerkt in Japan, Zuid-Korea, Nieuw Zeeland, Indonesië en Australië.