Nederlands | English

Time in de media

Op deze pagina staan recente mediaberichten die betrekking hebben op opdrachten en/of werkzaamheden waar TiMe Amsterdam bij betrokken is of was. 
___________________________________________________________________________________

DEZE PAGINA IS IN BEWERKING EN WORDT BINNENKORT GEACTUALISEERD

Een aantal nieuwsmedia, waaronder de Volkskrant en de regionale Wegener-bladen hebben recent aangegeven de regels inzake auteursrechten strakker te zullen hanteren. Om die reden treft u op deze pagina niet langer een integrale weergave van de betreffende stukken aan, maar alleen een lijst van artikelen en andere media-uitingenwaarin
TiMe Amsterdam, of een van de projecten waarbij TiMe Amsterdam betrokken is of was wordt besproken.
Neem voor meer informatie over (een van) onderstaande berichten telefonisch contact op met
TiMe Amsterdam.

Interview met de grootste krant van Surabaya over het project Makam Peneleh as a Living Librart
en de steun van DutchCulture voor dit project.
Jawa Pos, Surabaya (oplage 845.000), 29 februari 2024

JAWA
 
Rapport over plannen Modelspoormuseum Sneek "niet mals, maar wel helder"
Met bovenstaande uistpraak klassificeert het college van B&W een repport over de verhuisplannen van het Modelspoormuseum in Sneek.
Medium: Omrop Fryslan. 28 december 2021
Modelspoormuseum Rapport

LAMO-meldpunt
Kort interview met Petra Timmer over de nieuwe procedure en database voor museale afstoting.
In: Museumvisie, no 1 (maart), 2016, p. 6.

Koloniaal Erfgoed
Column over rol en positie van koloniaal erfgoed en musea in het erfgoedveld in Indonesië.
Gastcolumn, In: Tijdschrift Monumenten jrg 37 (2016), nr 2 (maart), p.18-19. Tekst: Koloniaal Erfgoed

Voor Atlantikwall moets alles wijken
Artikel over de Antlantikwall in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog, n.a.v. de tentoonstelling over dit thema in het Museon, Den Haag. Max Meijer werd geïnterviewd en in het artikel geciteerd n.a.v. de toenemende publieke belangstelling voor oorlogserfgoed. In: De Volkskrant, 14 april 2015

N8: culturele nachtbrakers
Verslag van het symposium 15 jaar Museumnacht Amsterdam. Met aandacht voor de bijdrage van Max Meijer, die als spreker optrad tijdend deze bijeenkomst. In: Museumvisie, 2014, nr 3 (september), p. 39.

Over de eigen schaduw heen
Artikel over het project, De Tweede Wereldoorlog in 100 Voorwerpen, (Kunsthal 2014), waarin o.a. Max Meijer wordt geïnterviewd over dit unieke samenwerkingsproject dat tot stand kwam op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei i.s.m. de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. In: Museumvisie,
2014, nr. 3 (september), pp.18-19.

Oorlogsmusea in beweging
Informatief artikel over de sector oorlogsmusea en herinneringscentra 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog, in Pleisureworld, magazine voor attracties, musea en science centra, 2014, nummer 2 (september), pp. 17-19. zie: www.pleisureworld.nl

Oorlogstoerisme bij Arnhem vraagt investering
Nieuwsbericht naar aanleiding van de rapportage van TiMe Amsterdam en de aanbevelingen voor een aanbodketen rond het oorlogserfgoed in Arnhem e.o., De Gelderlander, 14 juli 2014

Van herinnering naar geschiedenis
Opiniestuk van Max Meijer over de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 Voorwerpen, in:
Onderzoek Uitgelicht, over herdenken, vieren en herinneren, Jaargang 3 (2014), nr. 1 (juni), p. 44.

Nederlandse oorlogsmusea en herinneringscentra populairder dan ooit
Column van Max Meijer in: Monumenten, het tijdschrfift voor cultureel erfgoed. Jrg 35 (2014), nr. 5 (mei), pagina 15. Een opinistuk over het succes van de samenwerkende oorlogsmusea en herinneringscentra.

Samen maakt sterk
Interview met Max Meijer in het Magazine van het Nationaal Comité 4 en 5 mei over de Stichting Musea en Herinneringscentra 40 - 45. Nummer: voorjaar 2013, pagina: 34-36. Zie: Link

Wat verandert er aan de LAMO?
Bijdrage van Petra Timmer over de aanpassingen van de Leidraad Afstoting Museale Objecten.
N.a.v. het secretariaat van de daartoe door de Nederlandse Museumvereniging in het leven geroepen werkgroep die eind 2012 een aantal aanbevelingen deed. (Museumvisie, maart (1), 2013, p. 5.)

Samenwerkende musea in Glasgow
Artikel door Max Meijer naar aanleiding van studiebezoek aan Glasgow Museums, onderdeel van Glasgow Life.
Over succesvolle samenwerking en indrukwekkende bezoekcijfers. In MMNieuws, 2012, nr.5 (november), p.p. 24-25.

Museum Plus kan het beste in Westerbouwing
De Gelderlander, 20 november 2012.
Nieuwsbericht over vervolgonderzoek naar locatie Centrum voor Landschap Kunst en Cultuur in de Gemeente Renkum.
 
Burgerschap Junior
Column van Max Meijer  over jeugd en burherschap, geschreven op verzoek van Felix Meritis in de programmakrant De bijeenkomst 2, De politiek dat zijn wij zelf over actief burgerschap, Augustus 2012.

Publicatie Secret City Zoetermeer
Essay van Max Meijer over publieksparticipatie in musea naar aanleiding van het project Secret City Zoetermeer in het Stadsmuseum Zoetermeer. Publicatie van het museum.  Voor meer informatie: 
Secret City Zoetermeer

Doorbraak in zaak Tajirimuseum Venlo
Bron: Dagblad de Limburger, donderdag 15 maart 2012
Interview met Max Meijer (TiMe Amsterdam) over hernieuwde besprekingen met het College van B&W van Venlo over de impasse rond de Tajirimuseum-planvorming.

Kansen nieuw museum groter dan ze lijken

Bron de Gelderlander, woensdag 25 januari 2012
Analyse van redacteur Marc van Onna over de kansen voor het Centrum voor Landschap Kunst en Cultuur, n.a.v. de presentatie van het bedrijfsplan dat TiMe Amsterdam op 19 januari. Ten behoeve van het artikel werd Max Meijer telefonisch geïntevriewd en zijn commentaar is in het stuk opgenomen.

Nieuw Renkums kunstcentrum kost ruim 8 mljoen Euro
Bron: De Gelderlander, dinsdag 24 januari 2012
Nieuwsbericht over opzet CLKC in Renkum.  Max Meijer wordt geciteerd na.v. de netwerkbijeenkomst die op 19 januari werd gehouden en waar TiMe Amsterdam de plannen presenteerde. 

Vilente heeft ander plan met huis dan museum
Bron: De Gelderlander, dinsdag 10 januari 2012
Artikel over de huisvesting van het Centrum voor Landschap Kunst en Cultuur in de Gemeente Renkum, waarvoor TiMe Amsterdam een haalbaarheidsstudie en bedrijfsplan uitwerkte. In het stuk geeft Petra Timmer (TiMe Amsterdam) een korte toelichting op de informatiebijeenkomst die op 19 januari in het raadhuis in Oosterbeek wordt gehouden. Link naar het artikel.

Sporen tussen verleden en toekomst; De revitalisering van het spoorwegmuseum Ambarawa.
Bron: Vitruvius, jaargang 5, nr. 18, januari 2012, p.p.: 20-25, voor PDF: www.vakbladvitruvius.nl/vakbladvitruvius/
Verslag van missie en workshops in het kader van een opdracht van de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed. Auteusr: Arjen Kok, Ben de Vries, Max Meijer

Nieuwe businessmodellen nodig
Bron: Museumvisie (nr. 3, jaargang 2011, pp. 28-31)
Artikel van de hand van Micha Cluysenaer met voorbeelden van nieuwe museale businessmodellen in binnen- en buitenland. Opgetekend onder andere uit de mond van Hans van Oel (Directeur Museumstad Leiden), Rik van Koetsveld (Zakelijk directeur Van Gogh Museum) en Max Meijer (TiMe Amsterdam). Meijer geeft zijn visie op de rol van overheid en bedrijfsleven bij de ontwikkeling van nieuwe museale businesmodellen.  “De museumwereld is behoorlijk ondernemend, maar volgt te veel vaste paden, meent  Meijer. ‘De leidband van de overheid stimuleerde het ondernemerschap niet. De afgelopen dertig jaar was het effectiever om aan subsidiemarketing te doen, vriend van de overheid te blijven, dan naar echt nieuwe vermarktbare waarden te zoeken. Musea zochten het geld waar het de minste moeite kostte. Kun je hun niet kwalijk nemen. Maar nu moet het roer om’”. Want aldus het stuk: "de groeiscenario’s zijn op. Gaat het na de crisis weer beter, dan zal de economie er anders uit zien. Ook musea moeten daar met hun financiering rekening mee houden. Daarom zijn nu businessmodellen fundamenteel belangrijk’".  www.museumvereniging.nl

Slagveld trekt steeds meer toeristen.
Bron: FD, 29 augustus 2011
Analyse van Paul Baten over de kansen voor de ontwikkeling van slagveldtoerisme in Oost-Nederland. Max  Meijer (TiMe Amsterdam) geeft in het artikel zijn mening over de belangstelling voor het oorlogsverleden bij jongere generaties. Een link naar het Artikel FD

Kunst per strekende meter.
Bron: NRC-Handelsblad, 20 maart 2011
Recensie van de tentoonstelling Color Moves: Art and Fashion by Sonia Delaunay in New York

Swatches Illuminate a Painter’s Other Art. Bron: The New York Times, 18 maart 2011
Recensie van de tentoonstelling Color Moves: Art and Fashion by Sonia Delaunay, waaraan Petra Timmer meewerkte (advies en leveren essay), in the Cooper-Hewitt National Design Museum, New York 

Nieuw Oorlogsmuseum in Nijmegen. Bron:  Weekkrant De Brug, 12 november 2010
Algemeen nieuwsbericht met verwijzing naar het onderzoek door TiMe Amsterdam.

A better City.
Catalogus bij gelijknamige tentoonstelling van de kunstenaar Zhuang Young Hi  in het Stadsmuseum Zoetermeer, 2010. Met een inleidende tekst van Max Meijer. Zie voor de publicatie: Better city

 WO2 Museum: geld overheid nodig.  Bron: De Gelderlander, 12 november 2010
Achtergrondartikel na perspresentatie plannen Museum WO2. Max Meijer (TiMe Amsterdam) komt in het artikel aan het woord over de te verwachten financieringsbronnen.

Nieuw Oorlogsmuseum in Nijmegen. Bron: website Omroep Gelderland, 12 november 2010
Algemeen nieuwsbericht met verwijzing naar het onderzoek door TiMe Amsterdam.

Van hoofdpijndossier tot stadsparel. Bron: Het Parool 08 april 2010
Opiniestuk, verschenen op de opinipagina van het Parool, van de hand van Paul Mosterd en Max Meijer 

Lokkende huwelijksserviezen, 'ongeoefend' museum blijft uren hangen Bron: Museumvisie, 2009, nr 3 (pagina 49-51)
Achtergrondartikel over de tentoonstelling 'Scherven en geluk' in Keramiekmuseum Het Princessehof. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) wordt als projectleider geïnterviewd.

Petra Timmer in Hoe?Zo! (Teleac) 
radioprogramma over wetenschap van alledag op 22 juli 2009
Over de vondst van de Groninger aardgasbel, 50 jaar geleden. Petra Timmer was als auteur van enkele intermezzi in het boek Groningen-Gasveld Vijftig Jaar, een van de gasten in een rondetafelgesprek o.l.v. presentator Jeroen Dirks.  

Wie is wie in de Kunst wereld ? 2009, uitgave Stichting Kunstweek, 2009
Max Meijer is opgenomen in dit 'actueel overzicht van de 184 meest invloedrijke en om andere redenen belangrijke personen, die betrokken zijn bij de handel en wandel van Nederlandse (beeldende) kunst'.

Enkele 'historische berichten'

Komst van Rijnboog heeft behoefte aan kunst van het verleiden, de Gelderlander 30 april 2009

 Cultuurclusterart Gld-er 30 04 09

Uit: De Gelderlander, 30 april 2009
__________________________________________________________________________________

Microsoft Office Picture Manager 29-4-2009 100916bmp
Uit: De gelderlander, 29 april 2009
__________________________________________________________________________________

001 EN MAX

Uit: Musea en e-cultuur, uitgave: Erfgoed Nederland, oktober 2008
__________________________________________________________________________________UIt: De Gelderlander 12 juni 2008
__________________________________________________________________________________Uit: De Gelderlander 07 juni 2008 
_________________________________________________________________________________


Uit: Archievenblad, Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, mei (nr.4), 2008 (jaargang 112), pp.: 16-19
_________________________________________________________________________________Uit: Museumberichten, november 2007
__________________________________________________________________________________
 
Uit: De Gelderlander 27 september 2007
__________________________________________________________________________________
Uit: Museumvisie jrg. 31(2007), nr. 2(zomer), p.19
__________________________________________________________________________________

In het vakblad MMNieuws, Marketing en Managementnieuws voor Cultuur 
en Vrije Tijd
, jaargang 9 (2007), nr. 4/5 (juni) staan twee bijdragen waaraan 
TiMe Amsterdam (Max Meijer) medewerking heeft verleend als co-auteur. 
Het betreft een informatief artikel over de ACMC (Associatie voor Culturele 
Marketing en Communicatie) geschreven in samenwerking met Paul Mosterd 
van het CPNB en een verslag van een recente studie- en inspiratiereis 
voor museummedewerkers en andere creatieven, geschreven samen met Nasaja 
Wehman van bureau &Wehman te Amsterdam. Beide artikelen verschenen 
in opdracht van de redactie van MMNieuws. www.mmnieuws.nl 
_________________________________________________________________________________
Hoog en Laag (Nieuwsblad voor de gemeente Renkum) 18 april 2007
_________________________________________________________________________________De Gelderlander 01 maart 2007

_________________________________________________________________________________  
De Gelderlander 31 januari 2007
_________________________________________________________________________________


De Gelderlander 31 januari 2007
_________________________________________________________________________________
 
 
 

De Gelderlander 28 augustus 2006
_________________________________________________________________________________